Супервізія – метод, за допомогою якого визначений установою фахівець (супервізор) допомагає персоналу (супервізованим) якнайефективніше виконувати зазначені в посадових інструкціях завдання. Супервізію можна здійснювати  на індивідуальному рівні, а також на рівні групи або організації.   Супервізор має допомагати супервізованому чітко визначити мету, пріоритети роботи; бачити всі аспекти проблеми та власну роль в її розв’язанні; формувати позитивне ставлення до своєї роботи, брати на себе відповідальність за її результати.

  До основних функцій супервізора належать: підтримка персоналу, управління персоналом, навчання персоналу, підтримка професійного зростання, розвиток кар’єри, мобілізація ресурсів. Постійна  супервізія соціального працівника з боку його керівника  є однією з головних умов якісної роботи, ключовим елементом його професійного розвитку. Вона допомагає визначити особистісні якості, способи реагування, особливості поведінки та ціннісні орієнтації працівників, полегшує набуття ними теоретичних знань, запобігає професійному стресу та вигоранню.

 Взаємодія супервізора з клієнтом має відбуватися регулярно, на рівноправній основі, без дискримінації, з дотриманням усіх вимог конфіденційності. Виокремлюють такі різновиди супервізії:

          а) менеджерська;

          б) наставницька;

          в) навчальна;

          г) консультаційна.

    Найчастіше супервізорами є досвідчені, компетентні фахівці-практики, чиї знання і досвід допомагають розв’язати проблеми супервізованих.         Супервізія є одним з ефективних щляхів підвищення якості соціальних послуг та професійної діяльності фахівців соціальної сфери. В КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради  супервізія проводиться щомісячно (при потребі і частіше) згідно вимог чинного законодавства.

 

 

Наталія АЛФІМЕНКОВА, фахівець із соціальної роботи

апарату КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради