Інклюзивна освіта сьогодні є одним із пріоритетів державної освітньої політики України. Перехід до неї зумовлений рядом міжнародно-правових зобов’язань України, які передбачають обов’язок держав забезпечувати інклюзивну освіту на всіх рівнях, без дискримінації й на підставі рівності можливостей.

«Повір у себе, і в тебе повірять інші !» -  наше основне послання для особливих діток.

    Особлива увага   в  Брусилівській громаді приділяється найбільш вразливій категорії дітей –  це діти  з особливими потребами.

   В Законі України «Про освіту» визначено, що особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

   Останні роки  в нашій громаді зміщено акцент від статистики дітей із порушеннями розвитку  до надання безпосередньої підтримки та створення інклюзивного освітнього  середовища, що включає сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

В той же час ми обрали напрям на створення гідних умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами і вважаємо це  кроком до впровадження європейських принципів та стандартів життя.

Реалізуючи право на освіту по місцю проживання та розуміючи, що  діти, які мають бар’єри у функціонуванні через порушення стану здоров’я, культурні чи соціальні відмінності можуть стати повноцінними членами громади, та й суспільства в цілому,  за умови належної підтримки,   з 2018 року функціонує  КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр», який   виконує ряд завдань для забезпечення права дітей з ООП на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в освітніх закладах громади шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх кваліфікованого супроводу.

   Так, у  разі встановлення фахівцями центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

  Проводиться інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про можливість організації інклюзивного навчання в закладах освіти громади, наявність мережі реабілітаційних установ системи охорони здоров’я нашої області та і не тільки, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

   На даний час у закладах освіти Брусилівської громади функціонує:

  •    26 класів    у 10 закладах загальної середньої освіти з інклюзивною    формою навчання;   
  •   10 інклюзивних груп в 6 закладах дошкільної освіти;
  •   40 дітей з особливими освітніми потребами від 3 до 17 років перебувають на інклюзивному   навчанні. Серед них – 5 дітей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб. 
  •  20 асистентів вчителів та 6 асистентів вихователів забезпечують  допомогу вчителям та вихователям в навчанні дітей з ООП. 

      Під час  проведення комплексної оцінки розвитку дітей  одним із завдань  є визначення кращих сторін дитини, її компетенцій та досягнень за рахунок яких компенсуються недорозвинені або порушені процеси розвитку. Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру було відмічено: у дітей з особливими освітніми потребами надзвичайно розвинуті творчі здібності (художні, музичні, артистичні, поетичні), що, на нашу думку, є компенсаціями індивідуальних порушень.  У цих діток  особливий погляд на світ і велика потреба самовираження. Їх  довільні творчі роботи напрочуд дивовижні й оригінальні, насичені особливою енергетикою, створені з любов’ю та неймовірними стараннями.

        Тому, спрямування і орієнтування батьків особливих дітей на розвиток творчих здібностей дало надзвичайний результат, і стало дещо новим у підходах, бо хоч і  виходить за рамки діяльності ІРЦ, але   позитивно впливає на всесторонній розвиток особистості,  навчання та корекційно-розвиткову складову, а також дає зрозуміти, що мистецтво і творчість не знають фізичних чи розумових меж.  

      Вже не перший рік поспіль діти з особливими потребами залюбки долучаються  до масових заходів, беручи активну  участь у культурному житті,  конкурсах, виставках, концертах не тільки в Брусилівській  громаді, а й на Всеукраїнському рівні.

    Значна частина дітей з ООП, які навчаються на інклюзивній формі є вихованцями Брусилівської школи мистецтв і показують прекрасні результати.

    Тому, на наше глибоке переконання, важливою складовою інклюзивного середовища, крім створення освітнього маршруту (індивідуальні програми розвитку) та  фізичних умов (меблі, обладнання, архітектурна доступність закладів освіти), є соціальні умови, до яких належить якість взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, формування толерантності та поваги. Таким чином, інклюзивна освіта забезпечує подолання виключення та ізоляції, тенденцій, що провокують низку соціальних проблем та порушують права людини.     Принцип доступу дитини з особливими освітніми потребами до освіти має на меті найбільш повне її залучення до суспільного життя та досягнення розвитку її особистості, включаючи культурний і духовний розвиток, що передбачено й Конвенцією про права дитини.

       Для нас  інклюзивне навчання охоплює ширше коло питань, ніж шкільна та дошкільна  освіта, та включає в себе залучення батьків, громади, де проживає сім’я, а також систем підтримки дитини і сім’ї.

 

 

Алла КОРШНІВСЬКА