Фото без опису

Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою  зобов’язані:

1. Утримувати або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати утримання в належному стані території, наданої їм в установленому законом порядку, у тому числі закріпленої за ними, об'єкти благоустрою (їх частини).

 2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.

 3. Постійно утримувати в належному стані фасади закріплених в установленому порядку будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з відділом містобудування та архітектури;

 4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

 5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

 6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

 7. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов їх функціонування та утримання їх у чистоті і належному стані.

 8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

  9. На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм, укладати договори із спеціалізованими підприємствами на захоронення або утилізацію відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних та інших) при утворенні обсягу не менше ніж 15м3 на місяць згідно з діючими нормами утворення.

10. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності згідно з паспортами прив’язки тимчасових споруд, затвердженими уповноваженими особами.

12. Забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону;

13. Обов’язково погоджувати розташування об`єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів комерційного та некомерційного призначення з метою розповсюдження інформації чи з іншою метою, з відповідними органами селищної ради, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та іншими уповноваженими на те підприємствами, установами, організаціями.

14. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 15. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень балансоутримувача, а також підприємство, що обслуговує будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ними місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця.

16. Призначити особу, відповідальну за утримування в належному стані власної та закріпленої за ними території.

17. Організації, підприємства та установи, які є виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, зобов'язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття, в спеціально відведені місця, здійснити запобіжні заходи, пов’язані з виносом ґрунту, бруду, сміття, будівельних відходів за межі будівельного майданчику, а в разі вчинення зазначених дій, негайно привести територію у відповідний стан, але не гірший ніж попередній.

18. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов’язані забезпечувати благоустрій, санітарну очистку та вчинення протиожеледних заходів на відведених земельних ділянках та прилеглих територіях.

19. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин  на території населених пунктів.

 

    Відділ самоврядного контролю Брусилівської селищної ради