Фото без опису

 

БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

від  02.02.2021                                                                                                   № 20

 

Про затвердження посадових інструкцій

працівників загального відділу

Брусилівської селищної ради

                

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись рішенням 3 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 09.12.2020 року №33 «Про затвердження Положень окремих структурних підрозділів Брусилівської селищної ради», з метою проведення у відповідність посадових інструкцій до Положення загального відділу Брусилівської селищної ради:

 

  1. Затвердити посадову інструкцію начальника загального відділу  Брусилівської селищної ради (додаток 1).
  2. Затвердити посадові інструкції головних спеціалістів загального відділу Брусилівської селищної ради (додаток 2,3,4).
  3. Начальнику загального відділу Брусилівської  селищної ради       (Петричко М.Й.) ознайомити працівників відділу з посадовими інструкціями.
  4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження селищного голови від 26.07.2019 року №113 «Про затвердження  посадових інструкцій працівників загального відділу Брусилівської селищної ради».

 

 

Селищний голова                                               Володимир ГАБЕНЕЦЬ

 

 

 

                                                                                       Додаток 1

        до розпорядження            

                          селищного голови                                   02.02.2021   №20             

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника загального відділу Брусилівської селищної ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Дана посадова інструкція визначає правовий статус та регулює питання діяльності загального відділу  Брусилівської селищної ради (далі - відділ), а саме його компетенцію (права, завдання, функції).

    1. Загальний відділ є виконавчим органом Брусилівської селищної ради.

1.3. Відділ утворюється відповідно до рішення сесії селищної ради та є структурним підрозділом Брусилівської селищної ради, що підпорядковується безпосередньо селищному голові, секретарю ради, секретарю виконавчого комітету селищної ради, заступнику селищного голови та є підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.4. Відділ створюється для організаційно-технічного забезпечення діяльності селищного голови та апарату селищної ради.

1.5. У своїй діяльності начальник загального відділу керується Конституцією та законами України,  нормативно-правовими актами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та Положенням про загальний відділ селищної ради затвердженим рішенням 3 сесії селищної ради 8 скликання від 09.12.2020 року №33.

 

РОЗДІЛ ІІ.  ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Організовує та забезпечує виконання завдань (доручень), визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами селищної ради.

2.2. Організовує та здійснює приймання та реєстрацію листів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, телефонною гарячою лінією, поштою та електронною поштою, факсограмою, телефонограмою, реєструє та контролює терміни їх виконання.

2.3. Організовує та здійснює реєстрацію окремого діловодства за зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію у виконавчих органах селищної ради.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням єдиної системи діловодства в структурних підрозділах та інших виконавчих органах селищної ради відповідно до Інструкції з діловодства, надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства структурним підрозділам та посадовим особам.

2.5. Здійснює  керівництво діяльністю та організацією роботи відділу відповідно до даного Положення про загальний відділ селищної ради.

2.6. Організовує  розробку Положення про відділ, його погодження та подання на затвердження.

2.7. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, їх погодження та подання  на затвердження.

2.8. Здійснює організацію планування роботи відділу та подає на затвердження виконавчого комітету селищної ради.

2.9. Бере участь у сесіях, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, семінарах, що проводить керівництво селищної ради.

2.10.  Проводить організаційні наради з працівниками відділу з питань їх діяльності.

2.11. Готує та надає керівництву селищної ради  інформаційні та аналітичні матеріали відповідно до компетенції відділу.

2.12. Розглядає та погоджує в межах компетенції проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів селищної ради.

2.13. Забезпечує додержання працівниками відділу:

- виконавської дисципліни; 

- порядку ведення діловодства;

- правил внутрішнього трудового розпорядку;

2.14. Здійснює контроль та дотримання структурними підрозділами селищної ради встановлених термінів виконання контрольних документів надісланих до селищної ради.

2.15.Здійснює зняття з контролю розпорядчих документів, які виконані.

2.16. Здійснює повернення виконавцю документів  на доопрацювання в разі порушення вимог встановлених Інструкцією з діловодства.

2.17. Інформує керівництво про порушення термінів виконання контрольних документів.

2.18. Організовує та забезпечує проведення особистого прийому громадян керівництвом селищної ради.

2.19. Проводить аналіз письмових, усних звернень громадян, на виконання Закону України «Про звернення громадян», підготовку матеріалів та регулярне інформування керівництва селищної ради про стан цієї роботи.

2.20. Проводить аналіз звернень громадян про доступ до  публічної інформації на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та підготовку матеріалів та регулярне інформування керівництва селищної ради.

2.21. Підготовка  інформаційних та аналітичних матеріалів селищному голові щодо роботи відділу.

2.22. Забезпечує організацію роботи з електронної обробки документів,  їх тиражування та електронна розсилка.

2.23. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів загального відділу, взаємодії з державними архівними установами.

2.24. Подає на затвердження зведену номенклатуру справ Брусилівської селищної ради до Держархіву Житомирської області.

2.25. Надає методичну допомогу структурним підрозділам  та посадовим особам селищної ради в організації роботи з ведення діловодства, зверненнями громадян та з питань особистого прийому громадян.

2.26. Здійснює реєстрацію та відправку вихідної кореспонденції селищної ради.

2.27.Виконує інші  доручення керівництва селищної ради.

2.28. У разі тимчасової відсутності начальника загального відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст загального відділу.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА

 

Начальник загального відділу селищної ради  має право:

3.1.На повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб.

3.2. На чітке визначення посадових обов’язків.

3.3. На належні умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення.

3.4. Контролювати і вимагати дотримання структурними підрозділами селищної ради встановлених правил роботи з документами.

3.5. Вимагати від керівників структурних підрозділів та посадових осіб своєчасного подання інформації по виконанню розпорядчих документів.

3.6. Вносити на розгляд пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.7. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

3.8. Інформувати керівництво про порушення термінів виконання контрольних документів.

3.9. Перевіряти стан дотримання Інструкції з діловодства структурними підрозділами  та посадовими особами селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ

 

Начальник загального відділу селищної ради несе відповідальність за:

4.1. Рівень трудової та виконавської дисципліни у відділі.

4.2. Стан професійної підготовки та виховної роботи з працівниками відділу.

4.3. Порушення правил етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

4.4. Вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу.

4.5. Перевищення службових повноважень, порушення обмежень та заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, що шкодять авторитету служби.

4.6. Порушення нормативних актів з охорони праці.

4.8. Неякісне та несвоєчасне виконання завдань і повноважень  визначених посадовою інструкцією, окремих доручень керівництва селищної ради, а також надання недостовірної інформації.

РОЗДІЛ V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1.Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; інші підзаконні нормативно-правові акти; Інструкцію з діловодства у Брусилівській селищній раді; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; державну мову.

 

РОЗДІЛ VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

РОЗДІЛ VII  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

 

7.1. Начальник загального відділу селищної ради здійснює свою діяльність у взаємодії з усіма структурними підрозділами  та посадовими особами селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                          Василь ЗАХАРЧЕНКО

 

 

 

                                                                                      Додаток 2

        до розпорядження

        селищного голови

        02.02.2021   №20

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

  головного спеціаліста загального відділу Брусилівської селищної ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дана посадова інструкція визначає правовий статус та регулює питання діяльності загального відділу  Брусилівської селищної ради (далі - відділ), а саме його компетенцію (права, завдання, функції).

1.2.Загальний відділ є виконавчим органом Брусилівської селищної ради.

1.3. Відділ утворюється відповідно до рішення сесії селищної ради та є структурним підрозділом Брусилівської селищної ради, що підпорядковується безпосередньо селищному голові, секретарю ради, секретарю виконавчого комітету селищної ради, заступнику селищного голови та є підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.4. Відділ створюється для організаційно-технічного забезпечення діяльності селищного голови та апарату селищної ради

1.5. У своїй діяльності головний спеціаліст загального відділу керується  Конституцією та законами України,  нормативно-правовими актами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та Положенням про загальний відділ селищної ради що затверджено рішенням 3 сесії селищної ради 8 скликання від 09.12.2020 року №33.

 

РОЗДІЛ ІІ.  ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Забезпечення виконання завдань (доручень), визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами селищної ради.

2.2. Здійснює діловодство у апараті селищної ради, відповідно до Інструкції з діловодства, забезпечує єдиний порядок роботи з документами у  селищній раді.

2.3. Приймає участь у семінарах, нарадах з питань дотримання єдиних вимог документообігу в структурних підрозділах селищної ради.

2.4. Здійснює приймання листів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, поштою та електронною поштою, факсограмою, телефонограмою.

2.5. Здійснює реєстрацію вхідних документів.

2.6. Визначає контрольні терміни виконання документів та короткий зміст.

2.7. Здійснює попередній розгляд документів про які необхідно негайно інформувати керівництво селищної ради.

2.8. Організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування вхідних документів.

2.9. Доводить до виконавців виконання вхідних документів згідно резолюції голови, заступника голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради та секретаря селищної ради.

2.10. Здійснює підшивку вхідної кореспонденції в номенклатурні справи згідно затвердженої номенклатури справ загального відділу.

2.11. Здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції селищної ради.

2.12. Забезпечує формування у конверти та відправку вихідних листів селищної ради.

2.13. Здійснює формування та підшивку вихідної документації згідно номенклатури справ.

2.14. Забезпечує формування, підшивку та тимчасове зберігання документів загального відділу селищної ради.

2.15. Забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні у загальному відділі селищної ради, складання актів на розгляд експертної комісії селищної ради про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

2.16. Здійснює контроль за дотриманням єдиної системи ведення діловодства  структурними підрозділами та посадовими особами  селищної ради відповідно до Інструкції з діловодства.

2.17.  Надає методичну допомогу структурним підрозділам  та посадовим особам селищної ради в організації роботи з ведення діловодства.

2.18. У разі тимчасової відсутності головного спеціаліста загального відділу селищної ради його обов’язки виконує начальник загального відділу селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА

 

Головний спеціаліст загального відділу селищної ради  має право:

3.1. На повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб.

3.2. На чітке визначення посадових обов’язків.

3.3. На належні умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення.

3.4. Контролювати і вимагати дотримання структурними підрозділами та посадовими особами селищної ради встановлених правил роботи з документами.

3.5. Вимагати від керівників структурних підрозділів та посадових осіб своєчасного подання інформації по виконанню розпорядчих документів.

3.6.  Вносити начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи з документами.

3.7. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

3.8. Інформувати про порушення термінів виконання контрольних документів.

3.9. Перевіряти стан дотримання Інструкції з діловодства структурними підрозділами  та посадовими особами селищної ради.

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ

 

Головний спеціаліст загального відділу селищної ради несе відповідальність за:

4.1. Рівень трудової та виконавської дисципліни.

4.2. Порушення правил етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. Вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу.

4.4. Перевищення службових повноважень, порушення обмежень та заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, що шкодять авторитету служби.

4.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

4.6. Порушення нормативних актів з охорони праці.

4.7. Неякісне та несвоєчасне виконання завдань і повноважень,  визначених посадовою інструкцією, окремих доручень керівництва селищної ради, а також надання недостовірної інформації.

 

РОЗДІЛ V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1.Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання  корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; інші підзаконні нормативно-правові акти; Інструкцію з діловодства у Брусилівській селищній раді; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; державну мову.

 

РОЗДІЛ VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ VII  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

 

7.1. Головний спеціаліст загального відділу селищної ради здійснює свою діяльність у взаємодії з усіма структурними підрозділами та посадовими особами селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                          Василь ЗАХАРЧЕНКО

 

 

                                                                                    Додаток 3

        до розпорядження

        селищного голови

        02.02.2021   №20

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

  головного спеціаліста загального відділу Брусилівської селищної ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Дана посадова інструкція визначає правовий статус та регулює питання діяльності загального відділу  Брусилівської селищної ради (далі - відділ), а саме його компетенцію (права, завдання, функції).

    1. Загальний відділ є виконавчим органом Брусилівської селищної ради.

1.3. Відділ утворюється відповідно до рішення сесії селищної ради та є структурним підрозділом Брусилівської селищної ради, що підпорядковується безпосередньо селищному голові, секретарю ради, секретарю виконавчого комітету селищної ради, заступнику селищного голови та є підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.4. Відділ створюється для організаційно-технічного забезпечення діяльності селищного голови та апарату селищної ради

1.5. У своїй діяльності головний спеціаліст загального відділу керується  Конституцією та законами України,  нормативно-правовими актами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та Положенням про загальний відділ селищної ради що затверджено рішенням 3 сесії селищної ради 8 скликання від 09.12.2020 року №33.

 

РОЗДІЛ ІІ.  ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Організовує та забезпечує виконання завдань (доручень), визначених законами України, Указами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами селищної ради.

2.2. Вивчає стан організації роботи з документами та контролює дотримання вимог Інструкції з діловодства.

2.3. Приймає участь у семінарах, нарадах з питань дотримання єдиних вимог документообігу в структурних підрозділах селищної ради.

2.4. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд звернень громадян, передає на розгляд керівництву селищної ради та передає звернення виконавцям відповідно до резолюції керівництва.

2.5. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання звернення громадян, а також за відповідністю виконання резолюцій  керівництва селищної ради.

2.6. Забезпечує формування конвертів та відправку відповідей заявникам на їх звернення.

2.7. Забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання та використовування персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

2.8. Реєструє заяви, запити на  публічну інформацію та контролює терміни їх виконання згідно чинного законодавства.

2.9. Організовує  особистий та виїзний прийом громадян селищного голови, заступника селищного голови та секретаря селищної ради. Веде картки обліку особистого прийому селищного голови, передає їх виконавцям та здійснює контроль за виконанням доручень керівництва, даних під час особистого прийому.

2.10.Повідомляє громадян про наслідки розгляду поданих ними звернень, заяв і клопотань.

2.11. Здійснює формування справ поданих звернень громадян до селищної ради.

2.12. Готує звіти з питань роботи із зверненням громадян  та звернення громадян про доступ до публічної інформації в селищній раді.

2.13. Забезпечує роботу телефонної  «гарячої лінії» Брусилівської селищної ради.

2.14 Формує у межах компетенції документи  у справи для  передачі на архівне зберігання або знищення.

2.15. Виконує в процесі службової діяльності інші доручення начальника відділу, керівництва селищної ради відповідно  до покладених на відділ завдань.

2.16. У разі тимчасової відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує інший головний спеціаліст загального відділу.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА

 

Головний спеціаліст загального відділу селищної ради  має право:

3.1. На повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб.

3.2. На чітке визначення посадових обов’язків.

3.3. На належні умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення.

3.4. Вимагати від керівників структурних підрозділів та посадових осіб своєчасного подання інформації по виконанню розпорядчих документів.

3.5. Вносити начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.6. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

3.7. Інформувати про порушення термінів виконання контрольних документів.

3.8. Перевіряти стан дотримання Інструкції з діловодства структурними підрозділами  та посадовими особами селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ

 

Головний спеціаліст загального відділу селищної ради несе відповідальність за:

4.1. Рівень трудової та виконавської дисципліни.

4.2. Стан професійної підготовки та виховної роботи.

4.3. Порушення правил етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

4.4. Вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу.

4.5. Перевищення службових повноважень, порушення обмежень та заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, що шкодять авторитету служби.

4.6. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

4.7. Порушення нормативних актів з охорони праці.

4.8. Неякісне та несвоєчасне виконання завдань і повноважень визначених посадовою інструкцією, окремих доручень керівництва селищної ради, а також надання недостовірної інформації.

 

РОЗДІЛ V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1.Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання  корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; інші підзаконні нормативно-правові акти; Інструкцію з діловодства у Брусилівській селищній раді; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; державну мову.

 

РОЗДІЛ VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ VII  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

 

7.1. Головний спеціаліст загального відділу селищної ради здійснює свою діяльність у взаємодії з усіма структурними підрозділами та посадовими особами селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                          Василь ЗАХАРЧЕНКО

 

 

                                                                                        Додаток 4

        до розпорядження

        селищного голови

        02.02.2021   №20

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

  головного спеціаліста загального відділу Брусилівської селищної ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дана посадова інструкція визначає правовий статус та регулює питання діяльності загального відділу  Брусилівської селищної ради (далі - відділ), а саме його компетенцію (права, завдання, функції).

1.2.Загальний відділ є виконавчим органом Брусилівської селищної ради.

1.3. Відділ утворюється відповідно до рішення сесії селищної ради та є структурним підрозділом Брусилівської селищної ради, що підпорядковується безпосередньо селищному голові, секретарю ради, секретарю виконавчого комітету селищної ради, заступнику селищного голови та є підзвітний і підконтрольний селищній раді.

1.4. Відділ створюється для організаційно-технічного забезпечення діяльності селищного голови та апарату селищної ради

1.5. У своїй діяльності головний спеціаліст загального відділу керується  Конституцією та законами України,  нормативно-правовими актами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та Положенням про загальний відділ селищної ради що затверджено рішенням 3 сесії селищної ради 8 скликання від 09.12.2020 року №33.

 

РОЗДІЛ ІІ.  ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Організація та забезпечення виконання завдань (доручень), визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами селищної ради.

2.2. Організовує та здійснює діловодство у виконавчих органах селищної ради, відповідно до Інструкції з діловодства, забезпечує єдиний порядок роботи з документами у  селищній раді.

2.3. Приймає участь у семінарах, нарадах з питань дотримання єдиних вимог документообігу в структурних підрозділах селищної ради.

2.4. Здійснює приймання листів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, поштою та електронною поштою, факсограмою, телефонограмою.

2.5. Здійснює реєстрацію вхідних документів.

2.6. Визначає контрольні терміни виконання документів та короткий зміст.

2.7. Здійснює попередній розгляд документів про які необхідно негайно інформувати керівництво селищної ради.

2.8. Організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування вхідних документів.

2.9. Доводить до виконавців виконання вхідних документів згідно резолюції голови, заступника голови селищної ради та секретаря селищної ради.

2.10. Здійснює підшивку вхідної кореспонденції в номенклатурні справи згідно затвердженої номенклатури справ загального відділу.

2.11. Здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції селищної ради.

2.12. Забезпечує формування у конверти та відправку вихідних листів селищної ради.

2.13. Здійснює формування та підшивку вихідної документації згідно номенклатури справ.

2.14. Забезпечує формування, підшивку та тимчасове зберігання документів загального відділу селищної ради.

2.15. Забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні у загальному відділі селищної ради, складання актів на розгляд експертної комісії селищної ради про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

2.16. Здійснює контроль за дотриманням єдиної системи ведення діловодства  структурними підрозділами та посадовими особами  селищної ради відповідно до Інструкції з діловодства.

2.17.  Надає методичну допомогу структурним підрозділам  та посадовим особам селищної ради в організації роботи з ведення діловодства.

2.18. У разі тимчасової відсутності головного спеціаліста загального відділу селищної ради його обов’язки виконує начальник загального відділу селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА

 

Головний спеціаліст загального відділу селищної ради  має право:

3.1. На повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб.

3.2. На чітке визначення посадових обов’язків.

3.3. На належні умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення.

3.4. Контролювати і вимагати дотримання структурними підрозділами та посадовими особами селищної ради встановлених правил роботи з документами.

3.5. Вимагати від керівників структурних підрозділів та посадових осіб своєчасного подання інформації по виконанню розпорядчих документів.

3.6.  Вносити начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи з документами.

3.7. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

3.8. Інформувати про порушення термінів виконання контрольних документів.

3.9. Перевіряти стан дотримання Інструкції з діловодства структурними підрозділами  та посадовими особами селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ

 

Головний спеціаліст загального відділу селищної ради несе відповідальність за:

4.1. Рівень трудової та виконавської дисципліни.

4.2. Порушення правил етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. Вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу.

4.4. Перевищення службових повноважень, порушення обмежень та заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, що шкодять авторитету служби.

4.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

4.6. Порушення нормативних актів з охорони праці.

4.7. Неякісне та несвоєчасне виконання завдань і повноважень,  визначених посадовою інструкцією, окремих доручень керівництва селищної ради, а також надання недостовірної інформації.

 

РОЗДІЛ V. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1.Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання  корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; інші підзаконні нормативно-правові акти; Інструкцію з діловодства у Брусилівській селищній раді; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; державну мову.

 

РОЗДІЛ VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ VII  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

 

7.1. Головний спеціаліст загального відділу селищної ради здійснює свою діяльність у взаємодії з усіма структурними підрозділами та посадовими особами селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих

органів селищної ради                                                          Василь ЗАХАРЧЕНКО

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження селищного голови

«Про затвердження посадових інструкцій

працівників загального відділу

Брусилівської селищної ради»

 

          1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження

              Прийняття даного розпорядження дасть можливість якісно та оперативно виконувати свої посадові інструкції начальнику та головним спеціалістам загального відділу Брусилівської селищної ради.

 2. Мета і шляхи її досягнення.

          Основна мета даного розпорядження – оперативно виконувати посадові інструкції начальнику та головним спеціалістам загального відділу Брусилівської селищної ради.

        3.Правові аспекти.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись рішенням 3 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 09.12.2020 року №33 «Про затвердження Положень окремих структурних підрозділів Брусилівської селищної ради», з метою проведення у відповідність посадових інструкцій до Положення загального відділу Брусилівської селищної ради

          4. Фінансово-економічне обґрунтування

          Реалізація даного розпорядження не потребує фінансових

5. Позиція заінтересованих органів.

Проводиться співпраця з Житомирською райдержадміністрацією, Житомирською облдержадміністрацією, установами та організаціями.

6. Регіональний аспект.

Реалізація даного розпорядження дасть можливість виконувати свої посадові інструкції начальнику та головним спеціалістам загального відділу Брусилівської селищної ради.

7. Громадське обговорення.

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.

8. Прогноз результатів.

Реалізація даного розпорядження дасть можливість якісно виконувати роботу поставлено керівництвом начальнику та спеціалістам загального відділу Брусилівської селищної ради.

 

 

Начальник загального

відділу селищної ради                     

 

__ _____________20___                 ___________   Мирослава ПЕТРИЧКО