На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України відділ фінансів

Брусилівської селищної ради

надає інформацію про виконання бюджету

селищної територіальної громади

за січень - листопад 2022 року

 

 

  Протягом січня-листопада 2022 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 138224,9 тис.грн., що складає 82,4% плану звітного періоду, в тому числі до загального фонду надійшло 134167,6 тис.грн. доходів, або 87,8% запланованого обсягу та до спеціального фонду – 4057,3 тис.грн..

 За січень-листопад 2022 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 80154,9 тис.грн., що становить 81,3% плану звітного періоду та менший відповідного показника минулого року на 3756,1 тис.грн.

  Серед власних доходів бюджету селищної територіальної громади надійшло: податку та збору на доходи фізичних осіб – 48151,5 тис.грн.; податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 8,0 тис.грн.; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 342,9 тис.грн.; рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 4,7 тис.грн.; акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 279,7 тис.грн., акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(пальне) – 1255,0 тис.грн.; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2275,5 тис.грн.; податок на нерухоме майно – 1512,3 тис.грн.; податку на майно (плата за землю) – 12332,5 тис.грн.; транспортного податку з юридичних осіб – 25,0 тис.грн.; єдиного податку – 13050,3 тис.грн.; адміністративних штрафів – 12,0 тис.грн.; адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 19,4 тис.грн.; плата за встановлення земельного сервітуту – 33,7 тис.грн.; адміністративний збір за проведення державної реєстрації – 53,0 тис.грн.; плати за надання інших адміністративних послуг – 351,7 тис.грн.; адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 101,8 тис.грн.; плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 14,0 тис.грн.;надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 268,9 тис.грн.; державного мита – 4,1 тис.грн.; інші надходження – 58,9 тис.грн..

  Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 4057,3 тис.грн., в т.ч.: екологічний податок – 18,8 тис.грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1,6 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ – 3582,8 тис.грн., в т.ч.: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 652,9 тис грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 253,5 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1,9 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки – 1868,2 грн.; надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 806,3 тис.грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та комунальній власності – 454,1 тис.грн.

   За звітний період бюджет селищної територіальної громади отримав :

базову дотацію у сумі 3443,0 тис.грн;

освітню субвенцію у сумі 47160,8 тис.грн.;

Інші дотації з місцевого бюджету – 1173,4 тис.грн.;

дотацію з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утворюються за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 994,7 тис.грн.;

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 776,6 тис.грн.;

субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 30,5 тис.грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету – 433,6 тис.грн..

 

  Видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади за січень-листопад 2022 року становили 130101,5 тис. грн., що на 323,7 тис.грн. менше за відповідний показник 2021 року.

Наявні ресурси бюджету селищної територіальної громади спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

  Найбільшу питому вагу 62,6 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 81455,6 тис. грн.

  На фінансову підтримку по охороні здоров’я протягом січня-листопада 2022 року спрямовано 12779,7 тис. грн., що становить 10 відсотків видатків бюджету селищної територіальної громади.

  На соціальний захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду спрямовано 4743,0 тис. грн. що становить 3,6 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  По установах культури за січень-листопад 2022 року проведені видатки становлять 5045,6 тис. грн., що становить 3,8 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 618,3 тис. грн., що становить 0,5 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  На державне управління спрямовано коштів у загальній сумі 22340,3 тис. грн., що становить 17,1 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

 На розвиток житлово-комунального господарства за січень-листопад 2022року направлено 2563,5 тис. грн., що становить 2,0  відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів становлять 297,5 тис.грн., що становить 0,2 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

 Інша діяльність становить 28,0 тис.грн., що становить 0,02 відсотка видатків бюджету селищної територіальної громади.

Аналізуючи виконання бюджету селищної територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 102372,7 тис. грн..

 На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 6221,0 тис.грн.

 На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 330,2 тис.грн.

 По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 5839,5 тис.грн.

                                                                          

   Брусилівська селищна

                                                                             рада