Фото без описуДопомога внутрішньо переміщеним особам

 

         У першій декаді листопада до Брусилівської селищної територіальної громади прибула 21  сім’я із зони проведення бойових дій, в їх числі 8 дітей. Вони реєструються у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Брусилівської селищної ради, як внутрішньо переміщені особи, а працівники Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради надають їм гуманітарну допомогу, а саме: продукти харчування, засоби гігієни, пральний порошок та інші необхідні речі. Кожну таку сім’ю обов’язково відвідують фахівці із соціальної роботи та згідно виявлених потреб надають внутрішньо переміщеним особам інші необхідні соціальні послуги.

 

      Тетяна Курган, керівник служби соціальних послуг за місцем проживання /перебування

 

 

Про здійснення опіки та піклування над фізичними особами

 

         Рішенням виконкому Брусилівської селищної ради від 1 лютого 2017 року  № 8 створено опікунську раду при виконкомі селищної ради, затверджено положення про опікунську раду та її склад. Впродовж кількох років до цього рішення вносились зміни. Нині є чинним  положення про опікунську раду при виконавчому комітеті селищної ради, затверджене рішенням виконкому від 02.12. 2020 року № 11. Останні зміни до складу опікунської ради внесені рішенням виконкому від 03.08.20122 № 1006. Опікунська рада є консультативно-дорадчим органом, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та  положенням.

         Основними завданнями опікунської ради є сприяння забезпеченню реалізації прав осіб з інвалідністю, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування, надання соціальних послуг. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 - розглядає питання про надання до судових органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки над недієздатною особою та призначення піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності;

-розглядає питання при призначення фізичній дієздатній особі помічника;

- про влаштування осіб з інвалідністю, недієздатних осіб, одиноких престарілих громадян  до психоневрологічних інтернатів та геріатричних пансіонатів, що діють на території Житомирської області;

- про збереження і охорону майна, що належить підопічним;

-про використання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;

- розглядає звіти опікунів про виконання покладених на них обов’язків щодо підопічних.

           За звітний період  2021-2022 років  13 засідань опікунської ради, де розглянуто 24 питання. З них:

-9 - питання  опіки;

-1 -піклування;

-11 - щодо призначення помічника фізичній дієздатній особі;

-1 - про надання дозволу опікунам на вчинення правочинів;

-1 справа про надання згоди на поміщення недієздатної фізичної особи до психоневрологічного інтернату.

   Кожне засідання опікунської ради оформляється протокольно. Висновки опікунської ради подаються  на розгляд виконкому селищної ради. Недієздатність тієї чи іншої особи встановлює суд. Суд призначає опікуна на підставі поданих документів, в числі яких висновок опікунської ради та рішення виконкому. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих  немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю та за її письмової згоди, і  перебуває з особою,  яка потребує опіки та піклування, у сімейних, родинних стосунках. Опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника. Помічником може бути дієздатна фізична особа. За звітний період до виконкому надійшло 14 заяв щодо призначення дієздатним фізичним особам помічників (сім заяв від фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, і сім заяв від їх родичів про призначення їх помічниками фізичних дієздатних осіб).  Пред’явник такого посвідчення має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги, вчиняти дрібні побутові правочини  в інтересах особи, яка потребує допомоги. Відповідно до наданих йому повноважень представляти особу в органах державної та виконавчої влади, організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення. А в суді помічник має права представляти особу лише на підставі окремої довіреності.

         Опікунською радою було здійснено перевірку діяльності опікунів щодо  збереження та використання майна підопічних. Порушень не виявлено. Було також здійснено перевірку щодо використання опікунами грошових прибутків підопічних, а також санітарного стану житла, харчування та інших питань догляду за недієздатними та обмежено дієздатними особами. Аналіз здійсненої перевірки у  восьми будинках, де проживають недієздатні особи, в таких населених пунктах, як Брусилів. Хомутець, Карабачин, Покришів свідчать про те, що опікуни дбають про своїх підопічних, їх пенсії, державні соціальні допомоги використовуються за призначенням, а саме: на продукти харчування, одяг, взуття, ліки, медичне обстеження, реабілітацію. У будинках, де проводилась перевірка, підтримується належний санітарний стан.

            В 2022 році   особам, які перебувають під опікою та піклуванням, видано гуманітарні продуктові набори, засоби гігієни. Опікунська рада має тісну співпрацю з лікарем психіатром КНП «Брусилівська лікарня» Конюхом Анатолієм Костянтиновичем. Це і спільні виїзди в разі потреби до хворих осіб, що мають психічні розлади здоров’я, інформування про стан хворих та здійснення опікунами необхідного лікування підопічних, а в разі потреби і стаціонарного лікування чи обстеження у  обласному медичному спеціалізованому центрі Житомирської обласної ради.

          В ході перевірки водночас вирішуються питання надання тих чи інших видів соціальних послуг, зокрема, соціальних послуг з перевезення, натуральної допомоги, сприяння в оформленні матеріальної допомоги, забезпеченні засобами технічної реабілітації та ін.

        

 

Валентина Мазуренко, директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради, голова опікунської ради при виконкомі селищної ради