Фото без опису Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за межами с. Йосипівка, Житомирського району, Житомирської області.

 

 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

         Детальний план території за межами с. Йосипівка, Житомирського району, Житомирської області, розроблено на підставі Рішення 13 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.09.2021 року  № 628 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

         Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Детальний план території за межами с. Йосипівка, Житомирського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

         Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

 

 

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа території проектування – 2,2605 га;

2. Площа території під основними будівлями та спорудами  – 0,4841 га:

3. Довжина вулиць, доріг, проїздів – 0,713 км;

4. Кількість працюючих  – 30 чол;

5. Допустима висота забудови - 10 м.

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

         Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

         Розробник:  ПП «Брусилів-сервіс» 12601,Житомирська область, смт. Брусилів вулиця Митрополита Іларіона, 40

         Підстава для проектування: рішення 13 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.09.2021 року  № 628 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

         Фінансування  робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території за межами с. Йосипівка, Житомирського району, Житомирської області.

         З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

         Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 06.12.2021р. до 06.01.2022р. за адресою: 12601, Житомирська область, Житомирський район, смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 тел.(04162) 30-4-85. Громадські слухання щодо матеріалів детального плану територій відбудуться 10 січня 2022 року о 11:00 год. в  приміщенні  Брусилівської  селищної ради  за адресою: вул. Небесної Сотні, 2, смт Брусилів, Житомирська обл.

 Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

         Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

ДОДАТКИ:

 

1.ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ.

2. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

3. ОПОРНИЙ ПЛАН

4. ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

5.СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

6.СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

7. ФОТО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

8.СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ