Фото без опису Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Колгопна в с. Лазарівка на території Брусилівської с/р Житомирського р-ну.

 

 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

         Детальний план території на вул. Колгопна, в с. Лазарівка, Житомирський район, розроблено на підставі Рішення 13 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.09.2021 року  № 628 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

         Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою її забудови та функціонування.

         Детальний план території на вулиці Колгоспна, в с. Лазарівка, Житомирський район складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

         Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

 

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа ділянки під проектування – 2,88 га;

2. Площа забудови  – 622 м2; (існуюча 5381 м2);

3. Площа під пішохідним та автомобільним покриттям – 5670 м2;

4. Площа озеленення – 11917 м2 ( 41%);

6. Щільність забудови (навантаження) території – 59 %.

7. Кількість працюючих – до 50 чол.

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

         Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

         Розробник: ТОВ «Центр Інвентаризації» м. Житомир, ЄДРПОУ 38862100

         Підстава для проектування: рішення 13 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.09.2021 року № 628 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

         Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території на вул. Колгоспна, в  с. Лазарівка, Житомирський район.

         З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

         Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

         Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 06.12.2021р. до 06.01.2022 р. за адресою: 12601, Житомирська область, Житомирський район, смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 тел.(04162) 30-4-85. Громадські слухання щодо матеріалів детального плану територій відбудуться  10 січня 2022 року о 11:00 год. в  приміщенні  Брусилівської  селищної ради  за адресою: вул. Небесної Сотні, 2, смт Брусилів, Житомирська обл.

 Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

         Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

ДОДАТКИ:

 

1.ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ.

2. ОПОРНИЙ ПЛАН

3. СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

4. СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

5. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

6. ТЕХНІКО_ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ