Фото без опису  Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території на вул. Тихонова, в с. Хомутець, Житомирський район, Житомирської області.

 

 

 

 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

        Детальний план території на вул. Тихонова, в с.Хомутець, Житомирський район, Житомирської області, розроблено на підставі Рішення 6 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.02.2021 року  № 190  «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

       Детальний план розробляється з метою визначення функціонального призначення та  планувальної організації ділянки орієнтовною площею 0,30 га  в межах  населеного пункту с.Хомутець по вул. Тихонова – для зміни та визначення її цільового призначення, а також просторової композиції і параметрів будівництва приватної малоповерхової садової забудови.

Детальний план території на вулиці Тихонова, в с. Хомутець, Житомирський район,  Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

 

 

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа ділянки проектування – 0,30 га;

2. Площа озеленення  – 2524,0 м2:

3. Площа під пішохідним та автомобільним покриттям – 330 м2;

4. Кількість ділянок – 1 шт;

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Центр Інвентаризації» м.Житомир

Підстава для проектування: рішення 6 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.02.2021 року  № 190  «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території на вул. Тихонова, в  с. Хомутець, Житомирський район, Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

   Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 06.11.2021р. до 06.12.2021р. за адресою: 12601, Житомирська область, Житомирський район, смт Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2 тел.(04162) 30-4-85. Громадські слухання щодо матеріалів детального плану територій відбудуться 9 грудня 2021 року о 11:30 в  приміщенні  Брусилівської  селищної ради  за адресою: вул. Небесної Сотні, 2, смт Брусилів, Житомирська обл.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

ДОДАТКИ:

 

1.ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ.

2.ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.

3. СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН

4.СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

5. ОПОРНИЙ ПЛАН

6. ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

7. СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

8. СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ