Фото без опису  Отримати кредит не є загалом проблемою. Але це непросте і надзвичайно важливе рішення. Зваживши  всі питання як позитивні так і негативні необхідно прийняти відповідне рішення.

  Власне що таке кредит, та виходячи з наслідків для  його отримання позичальником розповідає фахівець відділу  «Брусилівське бюро правової допомоги»  Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Ободзінський.

  Про кредитний договір.

  Кредитний договір, це один із видів цивільно-правових документів. Ним передбачено визначення взаємних юридичних прав та обов’язків, а також передбачення економічної відповідальності відповідного банку та позичальника при проведенні кредитної операції. За вказаним договором банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти – кредит позичальникові у визначених договором розмірі та на певних зазначених умовах, позичальник зобов’язується їх повернути та сплатити по ним проценти.

  Особливою умовою укладання кредитного договору  є письмова форма. У разі укладання зазначеного договору з недодержанням відповідної письмової форми він є нікчемним. Якщо одна зі сторін виявить бажання, то договір може бути посвідчено нотаріально. Зміст договору та перелік усіх необхідних умов визначаються за згодою сторін.

  Про права та обов’язки сторін у кредитному договорі.

  Сторони, які заключили кредитний договір мають свої відповідні права та обов’язки.

 Позичальник зобов’язується використати кредит за цільовим призначенням на зазначені у договорі цілі, та повернути кредит зі сплатою нарахованих процентів у визначені строки.

 Кредитодавець зобов’язується надати кредит позичальникові на умовах зазначених у договорі.

 Установа, яка надає кредит контролює та перевіряє кредитоспроможність позичальника та поручителя, предмет забезпечення договору та цільове використання кредитних коштів. Якщо умови договору позичальником не дотримуються може достроково розірвати його та стягнути кредит зі сплатою штрафу. Може змінювати процентну ставку.

 Стосовно позичальника, він має право достроково розірвати кредитний договір, повністю повернувши одержаний кредит та проценти за користування ним, завчасно повідомивши про це банк. Можливе клопотання про перенесення строків погашення виплат.