Фото без опису Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території громадської забудови на вул. Центральна в с.Осівці, Брусилівського району, Житомирської області.

 

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

       Детальний план території громадської забудови на вул. Центральна в с.Осівці, Брусилівського району, Житомирської області, розроблено на підставі Рішення 6 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 24.02.2021 року  №190.

      Детальний план розробляється з метою зміни цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Центральна в с.Осівці, Брусилівського району, Житомирської області, складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа ділянки під ДПТ – 0,02 га;

2. Площа території під спорудами – 0,02 га;

3. Довжина вулиць, доріг, проїздів – 0.00143 км;

4. Кількість працюючих 3 чол;

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення.

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  Розробник:  ПП «Брусилів-сервіс» 12601,Житомирська область, смт. Брусилів вулиця Митрополита Іларіона,40

Підстава для проектування: рішення 6 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області №190 від 24.02.2021 року

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території громадської забудови на вул. Центральна в с.Осівці, Брусилівського району, Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 14.04.2021р. до   14.05.2021р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

       Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

Додатки:

  1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
  2. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
  3. ОПОРНИЙ  ПЛАН
  4. СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ