Фото без опису Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території земельної ділянки площею 1,3524 га для будівництва складів продовольчої та промислової групи товарів по вул. Лермонтова, 76, смт. Брусилів, Житомирської області.

 

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

       Детальний план території земельної ділянки площею 1,3524 га для будівництва складів продовольчої та промислової групи товарів по вул. Лермонтова, 76, смт. Брусилів, Житомирської області, розроблено на підставі Рішення 48 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 26.08.2020 року  №1646.

      Детальний план розробляється з метою визначення функціонального призначення та планувальної організації земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості – в межах населеного пункту смт. Брусилів по вул. Лермонтова, 76 – для обслуговування та визначення параметрів будівництва складів продовольчої та промислової групи товарів.

     Детальний план території земельної ділянки площею 1,3524 га для будівництва складів продовольчої та промислової групи товарів по вул. Лермонтова, 76, смт. Брусилів, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Загальна площа  ділянки – 2,0 га;

2. Площа ділянки проектування – 1,3524 га;

3. Площа капітальної забудови – 4210 м2;

4. Площа озеленення 1260 м2;

5. Відсоток озеленення9 % ;

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення.

     Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Центр Інвентаризації» м.Житомир

Фінансування робіт здійснюватиметься за кошти ТОВ Брусилівський маслозавод

Площа ділянки ДПТ – 1,3524 га;

Підстава для проектування: рішення 48 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 26.08.2020 року  №1646

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території земельної ділянки площею 1,3524 га для будівництва складів продовольчої та промислової групи товарів по вул. Лермонтова, 76, смт. Брусилів, Житомирської області

  З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

    Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 23.10.2020р. до   23.11.2020р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
 4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
 5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

       Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

Додатки:

 1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
 3. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
 4. СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
 5. СХЕМА ІСНУЮЧИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ
 6. СХЕМА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
 7. ПЛАН ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ