Фото без опису     Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісова, 20, в с. Хомутець,  Брусилівського району, Житомирської області.

 

 1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

       Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісова, 20, в с. Хомутець,  Брусилівського району, Житомирської області, розроблено на підставі Рішення 46 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 24.06.2020 року  №1550.

      Детальний план розробляється з метою визначення функціонального призначення та планувальної організації земельної ділянки  орієнтовною площею 0,2500 га в  межах населеного пункту с. Хомутець по вул. Лісова, 20 – для визначення її цільового призначення, а також просторової композиції і параметрів будівництва приватної малоповерхової садибної забудови.

         Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісова, 20, в с. Хомутець,  Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Загальна площа  ділянки        – 0,2500 га;

3. Площа забудови  проектна    –  до 160м2;

4. % забудови території                 до 7 % ;

5. Відсоток озеленення               – 80 % ;

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення.

     Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Центр Інвентаризації» м.Житомир

Фінансування робіт здійснюватиметься за кошти  гр. Яковини С. Я

Площа ділянки ДПТорієнтовно 0,2500га;

Підстава для проектування: рішення 46 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області від 24.06.2020 року  №1550.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Лісова, 20, в с. Хомутець,  Брусилівського району, Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 15.09.2020р. до   15.10.2020р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
 4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
 5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

       Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 

Додатки:

 1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
 3. ФОТО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
 4. СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
 5. ОПОРНИЙ ПЛАН
 6. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ
 7. СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ