Фото без опису   Повідомлення про початок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території промислової забудови в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області

 

 

 Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

       Детальний план території промислової забудови в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області розроблено на підставі Рішення 47 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 29.07.2020 року  №1598.

      Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території, яка перебуває у власності, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Детальний план території промислової забудови в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

    Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території промислової забудови в смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області.

 

 З текстовою та графічною частинами  зазначеного проекту, можна ознайомитись в приміщенні Брусилівської селищної ради.

Строк ознайомлення 1 місяць

  

  Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник ПП «Брусилів-сервіс» 12601,Житомирська область, смт. Брусилів вулиця Митрополита Іларіона,40

Фінансування за рахунок ФОП Компанець Михайло Анатолійович

Площа земельної ділянки – 1,0000 га;

  

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

    Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 20.08.2020р. до   20.09.2020р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

       Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться у  тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості після  20.09.2020 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 

народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

       Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ.

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.

3. ФОТО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

4. СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН.

5. СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

6. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ