Фото без опису Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території двох земельних ділянок загальною площею 0,9855 га для реконструкції та будівництва обєктів виробничого призначення по вул. Костьолна,3-А смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області.

 

  1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.


       Детальний план території двох земельних ділянок загальною площею 0,9855 га для реконструкції та будівництва обєктів виробничого призначення по вул. Костьолна,3-А смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області., розроблено на підставі рішення 17 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 10.05.2018 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

Детальний план розробляється з метою формування планувальної організації забудови земельної ділянки та її цільового призначення, враховуючи використання природних ресурсів та розвитку населених пунктів Брусилівської селищної ради.

Детальний план території двох земельних ділянок загальною площею 0,9855 га для реконструкції та будівництва обєктів виробничого призначення по вул. Костьолна,3-А смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

 

2. Основні техніко – економічні показники:

1. Площа земельних ділянок – 0,9855 га;

2. Площа забудови ( по двом ділянкам) 3605 м2:

3. Площа під пішоходним та автомобільним покриттям 4400 м2;

4. Площа озеленення950 м2;

5. Відсоток озеленення – 11%;

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Центр Інвентаризації», м.Житомир вулиця Степана Бандери,7.

Підстава для проектування: рішення Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області від 10.05.2018р

Фінансування робіт здійснювалось за кошти ТОВ «Файдал УА»

 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території двох земельних ділянок загальною площею 0,9855 га для реконструкції та будівництва обєктів виробничого призначення по вул. Костьолна,3-А смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

 

5. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 24.07.2018р. до   24.08.2018р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

6. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

      Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться у  тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості після  24.08.2018 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2.

 

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011р. № 555, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

1. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ.

3. СИТУАЦІЙНИЙ СХЕМА.

4. СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН.

5. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ.

6. СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ.

7.  ФОТОФІКСАЦІЯ ІСНУЮЧОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.