Фото без опису   Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території земельної ділянки загальною площею 5,2081 га яка розташована в смт. Брусилів вул. Костьольна, 2-А для реконструкції незавершеного будівництва автотранспортного підприємства під зерносушильний комплекс.

      Детальний план території земельної ділянки загальною площею 5,2081 га яка розташована в смт. Брусилів вул. Костьольна, 2-А для реконструкції незавершеного будівництва автотранспортного підприємства під зерносушильний комплекс, розроблено на підставі рішення 16 сесії 7 скликання       № 515 Брусилівської селищної ради від 26.03.2018 «Про розроблення детального плану території».

      Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території.

      Детальний план території земельної ділянки загальною площею 5,2081 га яка розташована в смт. Брусилів вул. Костьольна, 2-А для реконструкції незавершеного будівництва автотранспортного підприємства під зерносушильний комплекс складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

     З текстовою та графічною частинами  зазначеного проекту, можна ознайомитись в приміщенні Брусилівської селищної ради.

    Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Терра Полісся» м.Житомир, вул Шелущкова, 80-Б

Платник: ТОВ «Вега Агро».

Підстава для проектування: рішення сесії Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області від 26.03.2018р

Фінансування робіт здійснюватиметься за кошти ТОВ «Вега Агро».

Площа земельної ділянки – 5,2081 га;

      Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 04.05.2018р. до   04.06.2018р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

       Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.