Фото без опису  Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території для реконструкції приміщення ЦДЮТ «Мрія» під Центр надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради: вул Лермонтова, 7 смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області.

 

      Детальний план території для для реконструкції приміщення ЦДЮТ «Мрія» під Центр надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради: вул Лермонтова, 7 смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області, розроблено на підставі рішення 14 сесії 7 скликання  № 466 Брусилівської селищної ради від 24.01.2018 «Про розроблення детального плану території».

      Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та розвитку території.

      Детальний план території для реконструкції приміщення ЦДЮТ «Мрія» під Центр надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради: вул Лермонтова, 7 смт. Брусилів, Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

     Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

     З текстовою та графічною частинами  зазначеного проекту, можна ознайомитись в приміщенні Брусилівської селищної ради.

    Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Терра Полісся» м.Житомир, вул Шелущкова, 80-Б

Підстава для проектування: рішення сесії Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області від 24.01.2018р

Фінансування робіт здійснюватиметься за кошти Брусилівської селищної ради.

Площа земельної ділянки – 0,0680 га;

      Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 02.04.2018р. до   02.05.2018р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

       Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.