Фото без описуПовідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території під будівництво і обслуговування будівель громадської забудови по вул. Митрополита Іларіона, 45-А в смт. Брусилів, Брусилівського району Житомирської області

  1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

Виконання містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки під будівництво і обслуговування будівель громадської забудови по вул. Митрополита Іларіона, 45-А в смт. Брусилів Брусилівського району, Житомирської області» обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови території Брусилівської селищної ради та з метою удосконалення містобудівної документації, якою регулюється планування та розвиток району.

Детальний план території земельної ділянки під будівництво і обслуговування будівель громадської забудови по вул. Митрополита Іларіона, 45-А в смт. Брусилів Брусилівського району, Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2. Основні техніко – економічні показники:

- Загальна кількість ділянок – 3 шт.

- Загальна площа земельних ділянок – 0,3225 га;

- площа ділянки під будівництво та обслуговування – 0,3225 га;

- кількість будівель – 3 шт;

- загальна площа забудови– 1 343 м. кв. (42%);

- площа озеленення – 822 м. кв.;

- відсоток озеленення по ділянці– 26 %.

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ТОВ «Центр інвентаризації» м. Житомир, вул. Вел. Бердичівська, 36, Офіс 1код ЄДРПОУ: 8862100

Підстава для проектування: рішення 7 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради  від 09.06.2017 року № 189 «Про надання ПП «Пром-Торг» на розроблення детального плану території»

Фінансування робіт з розробци містобудівної документації здійснювалось за кошти ПП «Пром-Торг».

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території земельної ділянки під будівництво і обслуговування будівель громадської забудови по вул. Митрополита Іларіона, 45-А в смт. Брусилів Брусилівського району, Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції –  Маслюк Максим Анатолійович.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 18.08.2017р. до 18.09.2017р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться о 14 годині, 18 вересня 2017 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011р. № 555, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

2.СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

3.ФОТОФІКСАЦІЯ ДІЛЯНКИ

4.ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ДІЛЯНКИ

5.ПРОЕКТНИЙ ПЛАН.

6.СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ.

7.ПЛАН ПІДВАЛЬНОГО ТА 1 ПОВЕРХІВ

8.ПЛАН 2-3 ПОВЕРХІВ

9.ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ ГОЛОВНОГО ФАСАДУ

10.ГОЛОВНИЙ ФАСАД ПО ВУЛИЦІ

11.ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Громадські слухання в містобудівній сфері.