Фото без описуПовідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території садибної житлової забудови по вул. Горького в с. Соловіївка, Брусилівського району Житомирської області

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.
Детальний план території для зміни цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства на цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: вул. Горького в с. Соловіївка, Брусилівського району Житомирської області, розроблено на підставі рішення 6 сесії 7 скликання Брусилівської селищної ради від 12.04.2017 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів території».

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Детальний план території садибної житлової забудови по вул. Горького в с.Соловіївка, Брусилівського району Житомирської області складається з пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1.14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку, розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів», ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2. Основні техніко – економічні показники:

- площа земельної ділянки, що перебуває у власності – 0,2188 га;

- площа території під житловими будинками та спорудами – 0,0144 га;

- площа території зелених насаджень обмеженого користування – 0,1558 га;

- площа території вулиць, доріг, проїздів – 0,0489 га

- довжина вулиць, доріг, проїздів – 18,53 км.

- чисельність мешканців – 3 чол.

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення

Замовник: Брусилівська селищна рада Брусилівського району Житомирської області.

Розробник:  ПП «Брусилів-Сервіс», смт. Брусилів, вул. 1-го Травня, 40, код ЄДРПОУ: 32837565

Підстава для проектування: витяг з рішення Брусилівської селищної ради Брусилівського району Житомирської області № 127 від 12.04.2017 року.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти осіб зацікавлених у розробці містобудівної документації.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території садибної житлової забудови по вул. Горького в с.Соловіївка, Брусилівського району Житомирської області.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися на сайті http://brusylivska.gromada.org.ua/

Строк ознайомлення 1 місяць

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій
Відповідальний за організацію розгляду пропозиції –  Маслюк Максим Анатолійович.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до проекту детального плану території приймаються з 20.09.2017р. до 20.10.2017р. за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 50, тел.(04162) 30-4-85.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Публічне представлення містобудівної документації  відбудуться у  тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості після 20 вересня 2017 року, у приміщені Брусилівської селищної ради, за адресою: 12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, 2.
 
Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:
  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  2. юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011р. № 555, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця  проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Додатки:

1. ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКРИСТАННЯ 

2.СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

3. ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

4. ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ САДИБНОЇ ЖИТЛОВОЇ  

Громадські слухання в містобудівній сфері.

Питання – відповіді.

Що таке громадське слухання в містобудівній сфері?
Це комплекс заходів, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», від оприлюднення  проектів   містобудівної   документації  до опублікування результатів розгляду отриманих пропозицій
Що може виноситись на громадське слухання у сфері містобудівної діяльності?

Громадським     слуханням    підлягають    розроблені    в  установленому  порядку  проекти  містобудівної   документації   на  місцевому   рівні:   генеральні  плани  населених  пунктів,  плани зонування територій, детальні плани територій.

Що таке генеральний план?

Генеральний  план  населеного  пункту  є  основним   видом містобудівної  документації  на  місцевому рівні,  призначеної для обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови території населеного пункту.

Що таке план зонування?
План   зонування   території   встановлює  функціональне призначення,  вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації. 
Що таке детальний план території?
Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального  плану  населеного  пункту  та  визначає  планувальну організацію і розвиток частини території. 
Що таке публічне представлення містобудівної документації, чи проводиться там голосування та приймаються якісь рішення?
Публічне представлення містобудівної документації це відкритий захід, який проводиться з метою інформування мешканців та інших  зацікавлених сторін про проект містобудівної документації. Голосування та прийняття  рішень на публічному представленні не передбачено Законом. 
Як  можна вплинути на проект містобудівної документації?
Необхідно подати письмову пропозицію.
Як правильно оформити пропозицію?
Пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця  проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 
Хто може подати пропозицію?
1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні; 
 2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; 
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території,  щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею; 
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.
Якою може бути відповідь на пропозицію?
Пропозиції  громадськості  підлягають  реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк. За результатами   розгляду пропозицій   заявнику  надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова. 
В якому випадку створюється погоджувальна комісія?
У   разі  наявності  пропозицій  громадськості,  рішення  про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або  мають  місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду    пропозицій    громадськості,   повідомляють   про   це відповідному   органу   місцевого   самоврядування  для  прийняття останнім  рішення  щодо  утворення  погоджувальної комісії.
Комісія  утворюється   за   рішенням   органу   місцевого самоврядування  у  тижневий  строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.
 Який склад погоджувальної комісії?
До складу погоджувальної комісії входять:
1) посадові    особи    відповідного     органу     місцевого самоврядування; 
2) представники органу земельних ресурсів,  природоохоронного і санітарно-епідеміологічного  органу,  органу  містобудування  та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів; 
3) представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці; 
4) уповноважені представники  громадськості,  які  обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менше 50  відсотків  і  не  більше  70  відсотків загальної чисельності комісії.
Головою погоджувальної  комісії є посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування. 

Що відбувається якщо погоджувальна комісія не може прийняти рішення?

 У разі  неспроможності  погоджувальної  комісії   врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган  місцевого  самоврядування.   Урегульовані   погоджувальною комісією  спірні  питання  між  сторонами або прийняті відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для  внесення змін до проекту відповідної документації. 
Чи можливе затвердження містобудівної документації без проведення громадських слухань?
Затвердження   проектів  містобудівної  документації  без проведення    процедури    розгляду    пропозицій    громадськості забороняється,  а  матеріали  щодо  розгляду  таких  пропозицій  є невід'ємною складовою частиною зазначеної документації.

Де можна побачити чи проводились громадські слухання, ознайомитись з матеріалами та результатами розгляду пропозицій?

На веб-сайті Брусилівської селищної об’єднаної територіальної громади http://brusylivska.gromada.org.ua/

Чим регулюються проведення громадських слухань?

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. N 555  «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-2011-%D0%BF