БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 РІШЕННЯ

         ПЯТДЕСЯТ ПЕРШОЇ  СЕСІЇ  БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Від  20 грудня 2023р.                                                                               №

Про бюджет Брусилівської селищної

територіальної громади на 2024 рік

 

0651400000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України , статтями 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконкому Брусилівської селищної ради від 06.12.2023 р. №1862 "Про схвалення бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2024 рік", рекомендації постійних депутатських комісій селищної ради, Брусилівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:

1)Доходи бюджету Брусилівської селищної територіальної громади у сумі -234 665 697 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади – 230 095 957 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади – 4 569 740 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету Брусилівської селищної територіальної громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення;

2)Видатки бюджету Брусилівської селищної територіальної громади у сумі – 234 665 697 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади – 229 395 957 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади – 5 269 740 гривень;

3) Профіцит за загальним фондом бюджету Брусилівської селищної територіальної громади у сумі 700 000 згідно з додатком 2 до цього рішення;

4) Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Брусилівської селищної територіальної громади у сумі 700 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

5)Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Брусилівської селищної територіальної громади у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

4) Резервний фонд бюджету Брусилівської селищної територіальної громади у розмірі 350 000 гривень, що становить 0,15 відсотків видатків загального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення .

4.Надати право виконавчому комітету селищної ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між сесіями селищної ради з наступним затвердженням  селищною радою .

5.Надати право виконавчому комітету селищної ради, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах бюджету Брусилівської селищної територіальної громади, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету Брусилівської селищної територіальної громади, з наступним затвердженням селищною радою.

6. Затвердити розподіл витрат бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 36 859 729 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2024 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України .

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2024 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктом 6 частини 1 статті 69і Бюджетного кодексу України;

2)джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Брусилівської селищної територіальної громади згідно з пунктом 6 частини 1 статті 69і Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Брусилівської селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

11. Надати право відділу фінансів Брусилівської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних(депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право відділу фінансів Брусиловської селищної ради  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Брусилівської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України від 29.12.2010 №1204 "Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів"(зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Брусилівської селищної територіальної громади:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) до закінчення першого кварталу 2024 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов'язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов'язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з бюджету Брусилівської селищної територіальної громади;

12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції селищній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

14.Надати право виконавчому комітету селищної ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

16. Додатки 1,1.1,2,3,4,4.1,5 до рішення є його невід'ємною частиною.

17. Відділу секретаріату з питань підготовки матеріалів на розгляд ради та виконавчого комітету ради забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Захарченко В.В.

 

 

Селищний голова                                       Володимир ГАБЕНЕЦЬ

 

Додаток №3
до рішення 51 сесії  Брусилівської селищної ради  8 скликання 
від 20.12.2023 р.№     "Про бюджет Брусилівської селищної  територіальної громади на 2024 рік"